Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02933/2022
Első irat érkezett: 12/23/2022
.
Az ügy tárgya: A Kecskeméti Törvényszék 1.Pf.20.754/2022/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötelesrész kiadása iránti per)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/23/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kecskeméti Törvényszék 1.Pf.20.754/2022/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az egyik indítványozó - az alapeljárás felperese - keresetet nyújtott be a Kalocsai Járásbírósághoz, amelyben arra kérte a bíróságot, hogy kötelezze az alpereseket az elhunyt édesapja hagyatékából kötelesrész megfizetésére. A másik indítványozó - az alapeljárás III. rendű alperese, egyúttal a felperes gyermeke - a felperes kereseti kérelmét elismerte, a többi alperes a kereseti kérelem elutasítását kérte. Az elsőfokú bíróság a kötelesrész, valamint a felperes által a törvényes és végrendeleti öröklés jogcímén szerzett érték kiszámításával és a Ptk. 7:83. § (1) bekezdése szerinti betudás alkalmazásával megállapította, hogy a felperes kötelesrésze teljes egészében kielégítést nyert, így a kérelem megalapozatlan; az elsőfokú bíróság a keresetet ezért elutasította. Az elsőfokú ítélet ellen a felperes fellebbezett. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozók álláspontja szerint az eljárás során sérült a pártatlan és elfogulatlan eljárás elve; a bíróságok a felek közötti érdekellentétet, a felek eljárás során tett nyilatkozatainak érvényességét nem vizsgálta, a haszonélvezeti jog értékének körében az általa megjelölt korrekciós szempontokat nem vizsgálta. Érvelésük szerint a I. rendű alperessel való szoros baráti és munkakapcsolat okán továbbá a másodfokú bíróság bíráitól az eljárás tárgyilagos megítélése nem is is volt lehetséges. Mindezek alapján sérült a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz fűződő alapjoguk..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kecskeméti Törvényszék 1.Pf.20.754/2022/14. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2933_5_2022_indkieg_anonim.pdfIV_2933_5_2022_indkieg_anonim.pdfIV_2933_2_2022_Indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_2933_2_2022_Indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .