Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01992/2020
Első irat érkezett: 11/27/2020
.
Az ügy tárgya: A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés a) és d) pontja elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem befogadásának szabályai)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 118. § (1) bekezdése 2020. március 31. napjáig hatályos a) és d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók - az alapper II. és III. rendű alperesi érdekeltjei - földtulajdonosi közösség tagjai voltak. Az érintett vadászterület földtulajdonosi közössége az I. rendű alperesi érdekeltet megválasztotta meg a közösség közös képviselőjének, akit az elsőfokú hatóság nyilvántartásba vett. Ezt követően a hatóság hivatalból lefolytatott felülvizsgálati eljárás során az I. rendű alperesi érdekelt képviselőkénti nyilvántartásba vételéről szóló határozatát visszavonta, az I. rendű alperesi érdekeltet a földtulajdonosi közös képviselők nyilvántartásából törölte. A másodfokú hatóság (Pesti Megyei Kormányhivatal, kormányhivatal) a visszavonásról szóló elsőfokú határozatot megsemmisítette. A bírósági felülvizsgálat során a bíróság jogerős ítéletével a kormányhivatal határozatát megsemmisítette és a kormányhivatalt új eljárásra kötelezte. A Kúria az indítványozók felülvizsgálati kérelmének befogadását megtagadta arra hivatkozva, hogy a kérelem a Kp. 118. § (1) bekezdés a) és d) pontjaiban foglalt követelményeknek nem felelt meg.
Az indítványozók álláspontja szerint az elsőfokú bíróság (és a közigazgatási hatóságok) olyan súlyos eljárási jogszabálysértéseket követtek el, hogy azok alapján nem csupán a jogsérelem vetődik fel, hanem a kúriai gyakorlattól indokolatlanul eltérő alsóbb szintű bírósági döntés is. Az eljárás során hatályos Kp. alapján pusztán a rendes bírósági eljárás során bekövetkezett eljárási szabálysértés miatt a Kúria nem fogadta be a felülvizsgálati kérelmeket. Ezen változtatott a Kp. 118. § (1) bekezdése 2020. április 1-től hatályos módosítása, amely a jogszabálysértésre hivatkozást is a befogadhatósági körülmények közé emelte. Hivatkoznak az Alkotmánybíróság 42/2004. (XI. 9.) AB határozatára (ABH), amellyel az Alkotmánybíróság megsemmisítette a rPp. 270. § (2) bekezdésének rendelkezéseit; érvelésük szerint az általuk sérelmezett szabályozás az ABH-val megsemmisített rendelkezésekkel teljes analógiát mutatva korlátozzák a jogalkotó által biztosított rendkívüli jogorvoslatot azáltal, hogy a jogszabálysértésen felül olyan többletkövetelményeket támasztanak a befogadhatósággal kapcsolatban, amelyek magát a jogorvoslatot teszik előreláthatatlanná és kiszámíthatatlanná. Mindez jogbiztonság és a jogorvoslathoz való jog sérelmével jár.
Az indítványozók a tisztességes hatósági és bírósági eljáráshoz valamint a jogorvoslatoz való joguk sérelmét állítják..
.
Támadott jogi aktus:
  a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1992_0_2020_Ind2_anonimi.pdfIV_1992_0_2020_Ind2_anonimi.pdfIV_1992_0_2020_Inditvany_anonim.pdfIV_1992_0_2020_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .