Ügyszám: III/02197/2017
.
Első irat érkezett: 12/07/2017
.
Az ügy tárgya: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (6a) bekezdése és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 2.1.1 pontja és 2.2.1. pontja elleni bírói kezdeményezés (zajterhelés - versenypálya)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § alapján - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (6a) bekezdése és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 2.1.1 pontja és 2.2.1. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A perbeli alperes az állam kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, amely sporttevékenységet végez, nemzetközi licenccel rendelkező versenypályát üzemeltet. A perbeli felperesek a perbeli alperes által működtetett sportpálya zajterhelése miatt pert indítottak és kérték megállapítani, hogy a perbeli alperes jogellenesen környezetszennyező és károsító magatartásával folyamatosan megsérti a perbeli felperesek egészséges környezethez való jogát.
Az indítványozó bíró álláspontja szerint a támadott rendelkezések felvetik az egészséges környezethez való jog sérelmét, mivel a Rendelet támadott melléklete rendelkezik a zajkibocsátási határérték megállapításának módszeréről, és a zajterhelési határérték megemelése az elért védelmi szint csökkentését jelenti. A Törvény támadott rendelkezése pedig a bírósághoz való fordulás jogát sérti, mivel az nem ad a polgári bíróság számára teret tisztességes bírósági eljárás lefolytatásához, amelyben a szükséges bizonyítás eredményeképpen döntés születhetne. A keresti követelés jogalapját megszüntetve elutasító ítélet determinál, ezért bár a bírósághoz fordulás önmagában enm kizárt, de hatékony bírói jogvédelmet nem biztosít, a bírói utat üresíti ki. A kártérítéi felessőég kizárása a szennyezés jogszerűvé minősítésával azt eredményezi, hogy az Alaptörvény XXI. cikk (3) bekezdésébel foglalt szennyező fizet elve sem érvényesülhet..
.
Támadott jogi aktus:
    a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (6a) bekezdés
    27/2008. (XII. 3.) Korm. rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 1. sz. melléklet 2.1.1 pontja és 2.2.1. pontja
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_2197_15_2017_anonimizált.pdfIII_2197_15_2017_anonimizált.pdfIII_2197_0_2017_indítvány_anonimizált.pdfIII_2197_0_2017_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
III_2197_8_2017_állásfoglalá_anonimizáált.pdfIII_2197_8_2017_állásfoglalá_anonimizáált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.02.13 10:00:00 Teljes ülés
2018.04.23 11:00:00 Teljes ülés
2018.06.26 10:00:00 Teljes ülés
2018.02.06 16:00:00 3. öttagú tanács

.
..