Ügyszám: IV/02057/2017
.
Első irat érkezett: 11/09/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.660/2016/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, ügyelosztási rend)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Mfv.II.10.660/2016/3. számú ítélete és a Miskolci Törvényszék 1.Mf.20.672/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy közalkalmazotti jogviszonya jogellenes megszüntetésének megállapítása iránt pert kezdeményezett. Keresetét elutasították. A Kúria a döntést hatályában fenntartotta.
A Bszi. 8. § (2) bekezdése szerint a törvény által rendelt bíró az eljárási szabályok szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon működő, előre megállapított ügyelosztási rend alapján kijelölt bíró. Törvényes bírónak csak az a bíró tekinthető akit az ügy tárgyalására annak kiszignálását megelőzően elfogadott érvényes ügyelosztási rend alapján jelölnek ki. Az indítványozó szerint nem tekinthető törvényes bírónak az adott ügfy szempontjából az a bíró akit érvényes ügyelosztási rend hiányában jelölnek ki az ügy tárgyalására. Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bírói tanács önkényesen lett megalakítva érvényes ügyelosztási rend hiányában.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való joga.
          .
.
Indítványozó:
    Dr. Aswandné dr. Gazdik Irén
Támadott jogi aktus:
    Kúria Mfv.II.10.660/2016/3. számú ítélete, Miskolci Törvényszék 1.Mf.20.672/2016/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2057_2_2017_indkieg_anonim.pdfIV_2057_2_2017_indkieg_anonim.pdfIV_2057_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_2057_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.07.10 9:00:00 3. öttagú tanács
.
..