Ügyszám: IV/02126/2017
.
Első irat érkezett: 11/23/2017
.
Az ügy tárgya: A Székesfehérvári Törvényszék 3.Pf.189/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (üdülőhasználati díj)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Székesfehérvári Törvényszék 3.Pf.189/2017/5. számú ítélete és a Dunaújvárosi Járásbíróság 7.P.21.088/2016/6. számú ítélete alaptövény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozóval - perbeli alperessel - szemben közjegyző fizetési meghagyást bocsátott ki, amely ellentmondás folytán perré alakult. A per tárgya üdülőhasználat elmaradt díjának megfizetése. A bíróság az indítványozót az elmaradt használati díj megfizetésére kötelezte, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntések sértik a tisztességes eljáráshoz való jogát és a jogorvoslathoz való jogát, mivel a bíróságok a tények és okirati bizonyítékok figyelmen kívül hagyására alapított indokolást fogalmaztak meg, valamint a lefolytatott eljárás is törvénysértő volt. .
.
Támadott jogi aktus:
    Székesfehérvári Törvényszék 3.Pf.189/2017/5. számú ítélete
    Dunaújvárosi Járásbíróság 7.P.21.088/2016/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2126_2_2017_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_2126_2_2017_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_2126_0_2017_inditvany_anonimizált.pdfIV_2126_0_2017_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
..