Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00517/2022
Első irat érkezett: 02/21/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.469/2021/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsönszerződés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/13/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók a Kúria Pfv.I.20.469/2021/3. számú ítélete ellen nyújtottak be alkotmányjogi panaszt.
Az alapul fekvő ügyben az indítványozók kölcsönszerződést kötöttek egy bankkal. A szerződést a bank közjegyzői okiratban foglalva azonnali hatállyal felmondta, és egyidejűleg végrehajtást kezdeményezett. Az indítványozók álláspontja szerint a szerződés felmondása nem volt jogszerű, mert a bank képviselőjének aláírása nem szerepelt az okiraton. Az indítványozók álláspontja szerint banktitok megsértésére került sor, ezért keresetet indítottak a bank ellen. Az első fokon eljárt bíróság az indítványozók - felperesek - keresetét elutasította. A másodfokú bíróság az ítéletet hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította, mert az első fokon eljárt bíróság nem tett eleget a kereseti kérelem teljes körű elbírálási kötelezettségének. A megismételt eljárásban a felperesek keresetét ismételten elutasította az elsőfokú bíróság. A felperesek fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A felülvizsgálati kérelem nyomán eljáró Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozók álláspontja szerint sérült a tisztességes bírósági eljáráshoz fűződő joguk és a jogorvoslathoz való joguk. A tisztességes bírói eljáráshoz való joguk sérült azzal, hogy az eljárt bíróságok a felmondás - banktitok megsértéséből fakadó - hatálytalanságát nem vizsgálták meg, a Kúria a felülvizsgálati indítványuk elbírálása során azonban ezt a tényt nem vette figyelembe. Az indítványozók ennek megfelelően nem szerezhettek érvényt a jogorvoslathoz fűződő joguknak..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Pfv.I.20.469/2021/3. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (3) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_517_2_2022_ind_kieg_anonim.pdfIV_517_2_2022_ind_kieg_anonim.pdfIV_517_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_517_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.09.26 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_517_2022.pdfSz_IV_517_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.I.20.469/2021/3 of the Curia (loan agreement)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .