Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01746/2019
Első irat érkezett: 10/29/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.II.359/2019/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kábítószer-kereskedelem; tisztességtelen eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/07/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Törvényszék 26.B.194/2016/210. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Bf.II.458/2018/39. számú ítélete, valamint a Kúria Bfv.II.359/2019/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót kábítószer-kereskedelem bűntettében mint bűnsegédet ítélte bűnösnek és ítélte szabadságvesztésre az elsőfokú bíróság. A másodfokú bíróság az indítványozó vonatkozásában az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, az indítványozó felülvizsgálati kérelme során a Kúria az első- és másodfokú ítéleteket hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírói döntések sértik a tisztességes eljáráshoz fűződő alapjogát. Érvelése szerint az eljáró bíróságok félreértelmezték az Emberi Jogok Európai Bíróságának a hallgatás jogával kapcsolatos döntéseit, így helytelenül értékelték terhelő bizonyítékként az indítványozó hallgatását. A bíróságok továbbá nem tettek eleget ténymegállapítási kötelezettségüknek, a tényállásszerű elkövetési magatartás bizonyítottsága hiányzik. Sérelmezi továbbá, hogy bűnösségének megállapítására a telefonbeszélgetései lehallgatásával került sor, jóllehet az EJEB és a hazai joggyakorlat is következetes abban, hogy a tisztességes eljárás elvét sérti, ha kizárólag titkos bizonyítékok alapján kerül sor a bűnösség megállapítására..
.
Indítványozó:
    Vastag Viola
Támadott jogi aktus:
    A Debreceni Törvényszék 26.B.194/2016/210. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Bf.II.458/2018/39. számú ítélete, valamint a Kúria Bfv.II.359/2019/7. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1746_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1746_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1746_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_1746_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.