Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02058/2019
Első irat érkezett: 12/30/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.21.130/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Pfv.V.21.130/2019/2. számú végzése, a Kecskeméti Törvényszék 8.G.22.466/2016/74. számú ítélete és a Szegedi Ítélőtábla Gf.III.30.274/2018/9. számú ítélete megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - perbeli felperes - egyéni vállalkozóként nyúltartással foglalkozik. Keresetében hibás teljesítéssel okozott kárigényt érvényesített. A bíróság keresetét elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú döntést lényegében helybenhagyta. A döntés ellen az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, igazolási kérelemmel egyidejűleg. Ez utóbbiban korábbi jogi képviselőjével folytatott levelezést csatolta, és arra hivatkozott, hogy jogi képviselője mulasztása miatt nem tudták benyújtani a felülvizsgálati kérelmet határidőben A Kúria az igazolási kérelmet elutasította, a felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogorvoslatot igénylő helyzet kialakulásában mulasztás, illetve felróhatóság őt nem terheli, teljes egészében önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy az ügyvédi mulasztás következtében elesett a Kúria felülvizsgálata jelentette jogorvoslati lehetőségtől..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.V.21.130/2019/2. számú végzése
    Kecskeméti Törvényszék 8.G.22.466/2016/74. számú ítélete
    Szegedi Ítélőtábla Gf.III.30.274/2018/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2058_2_2019_indkieg_anonimizálás.pdfIV_2058_2_2019_indkieg_anonimizálás.pdfIV_2058_0_2019_inditvany_anonimizált.pdfIV_2058_0_2019_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.