Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01182/2019
Első irat érkezett: 07/11/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 72.Pf.637.449/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (lakás kiürítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/07/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 15.P.52.166/2015/90. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 72.Pf.637.449/2018/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy házassága alatt felesége édesapjának ingatlanában éltek. A házasság megromlott, a felesége elköltözött, az indítványozó azonban továbbra is az ingatlanban élt, azt kizrólagosan használta. Az indítványozó apósa, a lakás tulajdonosa - perbeli felperes - az indítványozótól a szívességi lakáshasználatot megvonta, majd pert indított a perbeli ingatlan kiürítése és használati díj fizetése iránt. A bíróság megállapította a lakákiürítés vonatkozásában, hogy a felperes a szívességi lakáshasználatot megvonta az indítványozótól, így a perbeli lakás használatára jogcímmel nem rendelkezik. Az indítványozó ezt követően kiköltözött.
A felperes használati és egyéb díj megfizetése iránt pert indított az indítványozó ellen. A bíróság a keresetének helyt adott.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joga, mivel a bíróságok olyan döntést hoztak, amely az általa előterjesztett jogi és ténybeli érvelést teljes mértékben figyelmen kívül hagyta, a konzekvens joggyakorlattal ellentétes és jogsértő, amely által a lakáshasználat iránti igénye és a házastársi közös vagyon megosztása során a tulajdonjogának természetbeni rendezése, illetve ezen eljárás keretében való megváltása ellehetetlenült. .
.
Támadott jogi aktus:
  Pesti Központi Kerületi Bíróság 15.P.52.166/2015/90. számú ítélet, Fővárosi Törvényszék 72.Pf.637.449/2018/7. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1182_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1182_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1182_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1182_2_2019_indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.05.12 14:00:00 3. öttagú tanács
  2020.05.19 14:00:00 3. öttagú tanács

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .