Ügyszám: IV/00503/2018
.
Első irat érkezett: 03/21/2018
.
Az ügy tárgya: A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 247/E. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (szerződéses tiszt és altiszt végkielégítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) 247/E. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó szerződéses jogviszonyban állt a Magyar Honvédségnél, szolgálati jogviszonya megszűnésével a hatályos szabályozás értelmében végkielégítésben részesült. Az indítványozó sérelmezi, hogy a Hjt. 2015-ös módosítása a szerződéses katonák leszerelési segélyét visszailleszkedési támogatásra, illetve végkielégítésre változtatta, ami az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 9. §-a alapján 75%-os különadó alapját képező bevétel. Nézete szerint a törvénymódosítással a jogalkotó szerződéses jogviszonyokba avatkozott be, továbbá a különadó céljával, nevezetesen az állami vezetők magas jövedelmének megadóztatásával nem állítható párhuzamba a leszolgált szerződéses katonák élethelyzete.
A törvénymódosítás ezért a tulajdonhoz való jogát és az egészséges, tisztességes és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételehez való jogát is sérti..
.
Támadott jogi aktus:
    a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 247/E. § (4) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XII. cikk (1) bekezdés
XVII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_503_2_2018_indkieg_anonim.pdfIV_503_2_2018_indkieg_anonim.pdfIV_503_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_503_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.06.11 16:00:00 2. öttagú tanács
.
..