Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01237/2019
Első irat érkezett: 07/23/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 8.Kf.650593/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felmentés jogellességének megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/28/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 8.Kf.650593/2018/6. számú ítélete és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 52.M.168/2018/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Kérte a jogerős döntés végrehajtásának a felfüggesztését.
Az indítványozó - felperes - előadta, hogy 1998. július 1. napjától állt fenn szolgálati jogviszonya rendőrként, mint alosztályvezető. Szolgálati jogviszonyát 2014-ben megszüntették, hivatkozással arra, hogy az életvitele kifogásolható. Az indítványozó a kereseti kérelmében kérte a szolgálati jogviszonya visszaállítását és az elmaradt illetménye megfizetését. Az elsőfokú bíróság kötelezte az alperest arra, hogy fizesse meg felperesnek a visszatartott illetményét, és késedelmi kamatát, ezt meghaladóan a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság a felperes keresetét teljes egészében elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz és munkához való alapjogát sértik a bírói döntések, tekintettel arra, hogy az indítványozó munkáltatójának, valamint a bíróságoknak az etikai szabályzatra hivatkozásai megalapozatlanok és nem támasztják alá az indítványozó kifogásolt életvitelére vonatkozó megállapításokat. Alaptörvény és jogszabályi rendelkezéssel ellentétes továbbá az az eljárás, amely a sarkalatos törvényben meghatározott eljárási rend ellenére meghozott vizsgálati eredményt helytállónak fogad el. .
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 8.Kf.650593/2018/6. számú ítélete
    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 52.M.168/2018/16. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XII. cikk (1) bekezdés
XII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1237_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1237_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1237_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1237_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.