Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01063/2019
Első irat érkezett: 06/20/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.681/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (öröklési ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/03/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.I.20.681/2018/8. számú ítélete, a Szegedi Törvényszék 4.Pf.21.462/2017/5. számú ítélete és a Szegedi Járásbíróság 19.P.21.316/2016/23. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - felperes - előadta, hogy az örökhagyó az alperessel öröklési szerződést kötött. Az indítványozó kereseti kérelemmel kérte, hogy az örökhagyó és az alperes között létrejött öröklési szerződés alakilag érvénytelen, figyelemmel arra, hogy a szerződés egyik tanúja az alperes házastársa. Továbbá kérte a szerződés érvénytelenségének megállapítását, harmadlagosan pedig azt, hogy a szerződés nem lépett hatályba. Az elsőfokú bíróság a kereseti kérelmet elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és megállapította, hogy az öröklési szerződés érvénytlen. Az indítványozó álláspontja szerint az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljáró Kúria megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát, ugyanis iratellenes tényállásra alapozva hozta meg döntését. Sérült továbbá a XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való joga..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.I.20.681/2018/8. számú ítélete
  Szegedi Törvényszék 4.Pf.21.462/2017/5. számú ítélete
  Szegedi Járásbíróság 19.P.21.316/2016/23. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
6. cikk (1) bekezdés
25. cikk (1) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1063_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1063_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1063_0_2019_inditvany.anonim.pdfIV_1063_0_2019_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .