Ügyszám: IV/01826/2017
.
Első irat érkezett: 09/21/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 4.Mf.680.265/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Törvényszék 4.Mf.680.265/2017/5. számú ítélete és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 44.M.3124/2014/29. számú ítélete megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - és a perbeli alperes között határozatlan idejű munkaviszony jött létre. A munkaviszonyt a felek közös megegyezéssel megszüntették, amelyet követően az indítványozó keresetében kérte a a közös megegyezésre vonatkozó okirat érvénytelenségének megállapítását arra hivatkozva, hogy annak aláírásakor fenyegetés alatt állt, mert a szobában ahol aláírta a megállapodást fizikailag fenyegetve érezte magát, ezért inkább aláírta, hogy mielőbb szabadulhasson. A bíróság a keresetet elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült az emberi méltósága, a diszkrimináció tilalma, a munka szabad megválasztásához való joga, a tulajdonhoz való joga és a törvény előtti egyenlőség elve, mivel a bíróság a per tárgyalása során az indítványozót félként hallgatta ki, míg az alperes törvényes képviselőjét tanúként hallgatta ki, amelyek így nagyobb bizonyító erőt tartalmaznak, holott a bíróság ilyen különbséget nem tehett volna. A bíróság ugyanakkor kellő jogalap és indokolás nélkül mellőzte az indítványozó bizonyítási indítványát. .
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 4.Mf.680.265/2017/5. számú ítélete
    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 44.M.3124/2014/29. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk
II. cikk
XII. cikk (1) bekezdés
XII. cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1826_1_2017_indkieg_anonimizált.pdfIV_1826_1_2017_indkieg_anonimizált.pdfIV_1826_0_2017_indítvány_anonimizált.pdfIV_1826_0_2017_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.06.11 16:00:00 2. öttagú tanács
.
..