Ügyszám: IV/02049/2017
.
Első irat érkezett: 11/07/2017
.
Az ügy tárgya: A Lenti Járásbíróság 3.P.20.001/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingóságok eltávolítása, perbeli részvétel, jogorvoslat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §- a alapján - a Lenti Járásbíróság 3.P.20.001/2017/4. számú ítélete megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indíványozók előadták, hogy a sérelmezett döntés a használatukban levő ingóságok lebontásáról döntött, holott a perben ők nem voltak felek, a határozat rájuk nézve rendelkezést nem tartalmazott, így jogorvoslattal sem tudtak élni ellene. A bíróság az okiratokat tévesen értelmezte, nem állította perbe az indítványozókat, illetve az alperest kötelezte az ingóságok elbontására, holott a kötelmi jogviszonynak nem volt alanya.
Az álláspontjuk szerint sérült az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való alapjoguk, és a XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjoguk..
.
Indítványozó:
    Balogh Ferenc
Támadott jogi aktus:
    Lenti Járásbíróság 3.P.20.001/2017/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2049_4_2017_ind_kieg. anonim.pdfIV_2049_4_2017_ind_kieg. anonim.pdfIV_2049_0_2017_inditvany. anonim.pdfIV_2049_0_2017_inditvany. anonim.pdf
.
.
..