Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01386/2019
Első irat érkezett: 08/29/2019
.
Az ügy tárgya: A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 101.K.27.535/2018/47. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás; kisajátítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/07/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 101.K.27.535/2018/47. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ingatlanát a kormányhivatal kisajátította az önkormányzt javára, az indítványozó csereingatlanra vonatkozó kérelme ellenére pénzbeli kártalanítás megállapításával. Az indítványozó a közigazgatási határozat ellen bírósághoz fordult, amely arra irányult, hogy pénzbeli kártalanítás helyett csereingatlannal kártalanítsák. A bíróság a határozat kártalanításra vonatkozó részét hatályon kívül helyezte és a kormányhivatalt új eljárás lefolytatására kötelezte. A megismételt eljárásban a kormányhivatal újra pénzbeli kifizetésről döntött, az indítványozó ismét bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett. A bíróság az alkotmányjogi panaszban sérelmezett ítéletével az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a döntés sérti a tisztességes eljáráshoz, a tulajdonhoz, a jogorvoslathoz való jogát, a munka szabad gyakorlásának alkotmányos védelmét, valamint sérti a jogszabályok bíróságok általi értelmezésének követelményét is..
.
Támadott jogi aktus:
    a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 101.K.27.535/2018/47. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
V. cikk
XII. cikk (1) bekezdés
XII. cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1386_2_2019_indkieg.pdfIV_1386_2_2019_indkieg.pdfIV_1386_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1386_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.02.11 8:45:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 101.K.27.535/2018/47 of the Miskolc Administrative and Labour Court (compensation; expropriation)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.