Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01300/2019
Első irat érkezett: 08/06/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.291/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (antennatorony)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/03/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Pfv.III.20.291/2018/7. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.869/2017/8. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 31.P.22.797/2015/106. számú ítélete megsemmisítését kérte.
A mobilszolgáltató lakóépület tetejére mobiltelefon átjátszó állomást létesített. A perbeléi alperesek ezt követően további antennát és antennatartó rudat szereltek fel. Az indítványozók - perbeli felperesek - az átjátszó állomással szomszédos, illetve annak közelében lévő ingatlanok tulajdonosai. Keresetükben az állomás létesítése miatt az ingatlanaik forgalmi értékében bekövetkezett értékvesztésből fakadó káraik megtérítésére kérték kötelezni a perbeli alpereseket. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság az ítéletet helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozók szerint a támadott döntések sértik a tulajdonhoz való jogukat, a tisztességes eljáráshz való jogukat és az egészséges környezethez való jogukat, mivel indokolási kötelezettségüket a bíróságok elmulasztották, az indítványozók érveire nem reagált, és sérült az ésszerű határidőn belüli elbírálás követelménye is, mivel az eljárás 3 fokon 11 évig tartott. .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.III.20.291/2018/7. számú ítélete
  Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.869/2017/8. számú ítélete
  Fővárosi Törvényszék 31.P.22.797/2015/106. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk
XXI. cikk (1) bekezdés
XXI. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
25. cikk
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1300_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1300_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1300_0_2019_inditvany_anonimizált.pdfIV_1300_0_2019_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .