Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01795/2018
Első irat érkezett: 12/10/2018
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1ö7.K27.376/2018/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bontási engedély)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 107.K.27.376/2018/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy társasházi ingatlan tulajdonosa. A társasházi tulajdonostársa bontási engedély iránti kérelmet adott be az elsőfokú építésügyi hatósághoz a társasházi ingatlanon meglévő épületek egy részének elbontására. Az elsőfokú hatóság az engedélyt megadta annak ellenére, hogy a lefolytatott helyszíni szemle alkalmával több tulajdonostárs kifejtette, hogy nem járul hozzá a bontáshoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyta. A másodfokú hatóság határozatával szemben az indítványozó keresetet nyújtott be, amelyben kifejtette, hogy az ingatlan-nyilvántartásban, olyan bejegyzés szerepel, amely tiltja az engedély megadását, valamint a kérelmező tulajdonostárs nem lett volna jogosult a kérelmet előterjeszteni, mert a közös képviselő az eljárásra illetékes ezekben az ügyekben. A bíróság a keresetet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróság azzal, hogy a bontási engedély kérőt elismerte, mint engedélykérőt, megsértette a társasház önrendelkezési jogát. A bíróság és a hatóság az eljárás során a társasház jogképességét figyelmen kívül hagyta azzal, hogy közös tulajdonra úgy adta ki a bontási engedélyt, hogy a tulajdonostársak többségének hozzá nem járuló nyialtkozatát nem értékelte és ezáltal a tulajdonközösség hozzájárulását nem kérte ki. Mindezzel megsértette az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való jogát és a XV. cikk (1) bekezdése szerinti diszkrimináció tilalmának elvét.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 107.K.27.376/2018/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1795_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1795_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1795_2_2018_indkieg_anonim.pdfIV_1795_2_2018_indkieg_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.