Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01144/2019
Első irat érkezett: 07/03/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.941/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (MOKK közérdekű adat kiadása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/24/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Kúria Pfv.IV.20.941/2018/4. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.224/2017/5. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 65.P.21.499/2017/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a MOKK által automatikusan kibocsátott fizetési meghagyások éves számának kiadását kérte - közérdekű adatkérés címén - a MOKK-tól. A MOKK elnöke az Fmhtv. 57. § (3) bekezdésére hivatkozással azt megtagadta. Erre tekintettel indított az indítványozó közérdekű adatkiadás iránt bírósági pert. A Fővárosi Törvényszék a keresetet elutasította, amelyet a Fővárosi Ítélőtábla helybenhagytott. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint azáltal, hogy a bíróságok döntéseikkel megtagadták az indítványozó által kért közérdekű adatok kiadását, közvetlenül megsértették az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése szerinti közérdekű adatok megismeréséhez való jogát, áttételesen a vélemény-nyilvánítás szabadságához fűződő jogát, s miután, mint pervesztes a Kúria előtti eljárásban kötelező jogi képviselő díját is neki kellett fizetnie, sérült a tulajdonhoz való joga is..
.
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Pfv.IV.20.941/2018/4. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.224/2017/5. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 65.P.21.499/2017/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (3) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1144_2_2019_indkieg.anonaim.pdfIV_1144_2_2019_indkieg.anonaim.pdfIV_1144_0_2019_inditvány.anonim.pdfIV_1144_0_2019_inditvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .