Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01782/2022
Első irat érkezett: 08/02/2022
.
Az ügy tárgya: Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet, az árszabályozással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-a, az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 16. pontja, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 4. § 17. pontja, a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § 17. pontja, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet elleni alkotmányjogi panasz (élelmiszerárak rögzítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/17/2022
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
11/29/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszukban az egyes élelmiszerek kiskereskedelmi árának maximumát megállapító kormányrendelet, valamint az ezen intézkedéssel összefüggő egyéb jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, illetve alkalmazhatatlanságuk kimondását kérik az Alkotmánybíróságtól.
Az ügy előzménye, hogy a Kormány az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Árrendelet) 1. sz. mellékletében foglalt, élelmiszer termékkörbe tartozó hét termékcsoport esetében meghatározta, hogy azok bruttó kiskereskedelmi ára nem haladhatja meg a 2021. október 15-én alkalmazott árat, azaz az Árrendeletben felsorolt élelmiszerek esetében ármaximumot rögzített, továbbá a szóban forgó termékek forgalmazási kötelezettségét is előírta. Az árrögzítéssel összefüggésben a miniszterelnök kabinetfőnöke - az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendeletben (a továbbiakban: MK rendelet) foglaltak szerinti - tájékoztatási kötelezettséget írt elő a kereskedők számára. Ezen intézkedések betartását a fogyasztóvédelmi hatóság és a NÉBIH ellenőrzi. Az Árrendeletben foglaltak alkalmazási idejét az - alkotmányjogi panaszban szintén támadott - árszabályozással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 2022. július 1-ig kitolta. Az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet rendelkezett az Árrendelet ismételt hatályba lépéséről, immár új felhatalmazás alapján, amelyet a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet - az alkotmányjogi panaszban közvetlenül is támadott - a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig, azaz 2022. november 1-jéig meghosszabbított.
Az indítványozók élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelemmel foglalkozó, országos hálózattal, rendelkező gazdasági társaságok. Álláspontjuk szerint az élelmiszerárak Árrendeletben történő rögzítése, valamint az azzal összefügg egyéb támadott jogszabályok ellentétesek az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével, a jogbiztonság elvéből következő kellő felkészülési idő követelményével, a jogalkotó visszaélt a veszélyhelyzeti felhatalmazás alapján őt megillető jogalkotói hatalommal. Hivatkoznak arra is, hogy az intézkedések alaptörvény-ellenesen korlátozzák az M) cikk (1) bekezdésből levezetett szerződési szabadságot. A kereskedőket terhelő kötelezettségek sértik az indítványozók tulajdonhoz való jogát, emellett a támadott jogszabályokkal összefüggésben a tisztességes hatósági eljáráshoz való joguk és - a tisztességes bírósági eljárás részét képező - bírósághoz forduláshoz való joguk megsértését, valamint az Alaptörvény M) cikk (1) bekezdésével együttesen értelmezett vállalkozáshoz való joguk aránytalan korlátozását is állítják..
.
Támadott jogi aktus:
  6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
  162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet az árszabályozással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 2. §
  190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet egyes
  a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről 1. § (2) bekezdés 16. pont
  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus
  illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 4. § 17. pont
  203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról 1. § 17. pont
  az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1782_7_2022_anonim.pdfIV_1782_7_2022_anonim.pdfIV_1782_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1782_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1782_9_2022_állásf_IM_anonim.pdfIV_1782_9_2022_állásf_IM_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.11.29 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the Government Decree No 6/2022. (I. 14.) on the different application during the state of danger of the Act LXXXVII of 1990 on the Fixing of Prices, section 2 of the Government Decree No 162/2022 (IV. 28.) on amending certain government decrees on price regulation, section 1 (2) item 16 of the Government Decree No 190/2022 (V. 26.) on the entry into force of certain government decrees issued during the state of danger declared to avert the consequences of the coronavirus pandemic and on emergency measures, section 4 item 17 of the Act VI of 2022 on averting the consequences in Hungary of an armed conflict or humanitarian disaster in a neighbouring country, section 1 item 17 of the Government Decree No 203/2022 (VI. 8.) extending the period of validity of the exceptional measures relating to the state of danger declared on 25 May 2022, the MK Decree No 3/2022 (I. 26.) on the trader information in connection with the Government Decree No 6/2022 (I. 14.) on the different application of the Act LXXXVII of 1990 on the Fixing of Prices during a state of danger (fixing food prices)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.