Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01198/2016
Első irat érkezett: 06/24/2016
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.32.468/2015/8. számú ítélete, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 102. § (1) bekezdés v) pontja elleni alkotmányjogi panasz (illetékfizetési kötelezettség)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/01/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.32.468/2015/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint másodlagosan, - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 102. § (1) bekezdés v) pontjának megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az elsődleges kérelemről:
Az indítványozó jogi személyt - a támadott bírói döntés felperese, svájci székhelyű alapítvány - budapesti ingatlanvásárlások kapcsán visszterhes vagyonszerzési illeték megfizetésére kötelezte az első fokú adóhatóság, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 18. § (1) bekezdése alapján. Az indítványozó fellebbezett az adóhatóság által kibocsátott fizetési meghagyással szemben arra - az adásvételi szerződésben is megjelölt szabályozásra - hivatkozva, hogy az Itv. 5. § (1) bekezdés f) pontja szerint az alapítványok teljes személyes illetékmentességben részesülnek. Az adóhatóság ezzel szemben arra az álláspontra helyezkedett, hogy az Itv. 102. § (1) bekezdés v) pontja szerinti definíciónak az indítványozó alapítvány nem felel meg, mert az csak a magyarországi székhelyű alapítványokra vonatkozik, hiszen törvényszék alatt csak magarországi bírósági szervet lehet érteni. Ezért mind első- mind másodfokon a fizetési meghagyás kibocsátása mellett döntött. Az adóhatóság döntései ellen az indítványozó bírósági felülvizsgálatot kért. A per során hivatkozott a magyar és uniós szabályozás ütközésére, álláspontja szerint a közvetlen hatályú uniós jog (EUMSZ 18. és 63. cikk) és a belső jog (Itv. támadott rendelkezése) nincs összhangban. Kérte a bíróságot, hogy a kérdést előzetes döntéshozatali eljárásra utalja, ennek a bíróság nem tett eleget, holott az indítványozó szerint erre az EUMSZ. 267. §-a értelmében köteles lett volna. Sérelmezi, hogy bár a bíróság az EUMSZ 18. és 63. §-át nem tekintette kötelező érvényű rendelkezésnek, az előzetes döntéshozatali eljárásra vonatkozó kérelmének elutasításakor az EUMSZ-ra hivatkozott. Mindezek alapján sérült a tisztességes eljáráshoz való joga, a jogállamiság immanens részét képző jogbiztonság elve, az Alaptörvény E) cikk (1) és (3) bekezdésében, valamint a Q) cikk (2) és (3) bekezdésében rögzített követelmény.
A másodlagos kérelemről:
Az indítványozó álláspontja szerint ha egy jogszabályi rendelkezés (így az Itv. támadott rendelkezése) sértheti az uniós jogot, akkor az Alkotmánybíróságnak kötelezettsége ezt vizsgálni, mert ez következik az EUMSZ 4. cikk (3) bekezdéséből fakadó "lojális együttműködés elvéből", valamint az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdésének szövegéből. Álláspontja szerint diszkrinatív és az uniós joggal is ellentétes az Itv. 102. § (1) bekezdés v) pontja, sérti az Alaptörvény XV. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt törvény előtti egyenlőséghez való jogot és a megkülönböztetés tilalmának követelményét az Alaptörvény XXVII. cikk (1) bekezdésének (szabad mozgás és tartózkodási hely szabad megválasztása) vonatkozásában, valamint sérülnek az Alaptörvény Q) cikk (2) és (3) bekezdésében és E) cikk (1) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezések..
.
Indítványozó:
  Stiftung "Edith Maryon" zur Förderung Sozialer Wohn- und Arbeitssatten Alapítvány
Támadott jogi aktus:
  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 102. § (1) bekezdés v) pont
  a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.32.468/2015/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
E) cikk (1) bekezdés
E) cikk (3) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1198_3_2016_ind_kieg_anonim.pdfIV_1198_3_2016_ind_kieg_anonim.pdfIV_1198_0_2016_inditvany_anonim.pdfIV_1198_0_2016_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.05.19 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .