Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00718/2018
Első irat érkezett: 04/17/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.22.466/2016/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötbér megfizetése, tejipar)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/03/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.V.22.466/2016/14. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Gf.III.30.222/2016/6. számú ítélete és a Nyíregyházi Törvényszék 2.G.15-15-040174/22/I. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy 2004. december 13. napjától 2014. március 20. napjáig egy tejtermelői csoport tagja volt, amelynek célja a tagok által előállított tej felvásárlása és feldolgozása. Társasági szerződése szerint a tag köteles az általa előállított tej teljes mennyiségét a társaságnak eladni, a társaság pedig köteles azt megvásárolni. A társaság és a tagja évente termékértékesítési szerződést köt a tag által előállított tej értékesítésére. Ha a tag felróható módon nem tesz eleget az értékesítési kötelezettségének, a le nem adott tej átvételi ára 30%-ának megfelelő összegű kötbérfizetési kötelezettség terheli.
Az indítványozó 2011. március 30. napján kelt levelében megtagadta a további tejszállítási kötelezettségének teljesítését, majd bejelentette, hogy kilép a társaságból és a termelői csoportból.
A termelői csoport (felperes) kereseti kérelmében a 2012/2013., valamint a 2013/2014. kvótaévekre vonatkozóan az indítványozót kötbér és késedelmi kamat megfizetésére kérte kötelezni. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, mivel a korábbi kvótaévekre vonatkozó jogerős ítéletek anyagi kötőereje folytán már nem lehetett vizsgálni a kötbérigény megalapozottságát és a kötbér mértékét. A másodfokú bíróság az ítéletet megváltoztatta, és kötelezte az indítványozót 93 millió forint összegű kötbér megfizetésére. A Kúria a döntést részben megváltoztatta és az indítványozót 97 millió forint megfizetésére kötelezte.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági döntések sértik az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való jogát, mivel az eltúlzott mértékű és alaptalan kötbérkövetelés az indítványozó vállalkozását lehetetlenítik el. Az indítványozó szerint sértik továbbá az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mivel az eljáró bíróság a bizonyítékokat iratellenesen használta fel.
          .
.
Indítványozó:
    Ibránytej Kft.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.V.22.466/2016/14. számú ítélet, Debreceni Ítélőtábla Gf.III.30.222/2016/6. számú ítélet, Nyíregyházi Törvényszék 2.G.15-15-040174/22/I. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk
M) cikk
R) cikk
T) cikk
XIII. cikk
XV. cikk
XXIV. cikk
XXVIII. cikk
25. cikk
26. cikk
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_718_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_718_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_718_2_2018_indkieg_anonim.pdfIV_718_2_2018_indkieg_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.05.07 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.V.22.466/2016/14 of the Curia (penalty payment, dairy industry)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.