Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00218/2020
Első irat érkezett: 02/04/2020
.
Az ügy tárgya: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 218. § (1) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése, valamint 219. § (1), (2) és (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (mérlegelés alapján elvégzett boncolás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az elsőfokú bíróság útján terjesztette elő az Abtv. 26. § (1) bekezdés szerinti alkotmányjogi panaszát, amelyben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 218. § (1) bekezdés b) pontjának és (4) bekezdésének a rendkívüli halálesetre vonatkozó rendelkezései, valamint a 219. § (1), (2) és (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Indítványozta emellett az állítása szerint alaptörvény-ellenes jogszabályi rendelkezések alkalmazásával meghozott bírói döntések alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését is.
Az indítványozó személyiségi jog megsértése és sérelemdíj megállapítása iránt indított pert a Kecskeméti Törvényszéken a kórházat működtető alperes ellen. Az indítványozó anyja az alperes szervezeti egységeként működő kórházban hunyt el. Az elhunyt hozzátartozói a kórbonctani vizsgálatot nem kérték, és nem álltak fenn az Eütv. szerinti azon körülmények sem, amelyekre tekintettel a boncolást kötelezően el kellett volna végezni. A kezelőorvos, az osztályvezető főorvos és a patológus szakorvos javaslata alapján azonban a kórház vezetője elrendelte az elhunyt kórbonctani vizsgálatát az Eütv. 219. § (2) bekezdés d) pontja alkalmazásával. Az indítványozó keresete alapján az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az alperes megsértette az indítványozó kegyeleti jogát, és - az indítványozó által kért 1 000 000 Ft sérelemdíj helyett - 500 000 Ft sérelemdíjat állapított meg. A másodfokon eljáró bíróság az elsőfokú ítélet fellebbezéssel érintett részeit részben megváltoztatta, a személyiségi jogsértés megállapítását mellőzte, és a sérelemdíj összegét 200 000 Ft-ra mérsékelte. A Kúria az indítványozó kérelme alapján lefolytatott felülvizsgálati eljárásban a jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott rendelkezéseit hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezések ellentétesek az Alaptörvény I. és II. cikkével, valamint a III. cikk (2) és (3) bekezdésével, mivel a boncolás orvosi kísérletnek tekinthető, és ilyen módon elvégzéséhez hozzájárulás szükséges. Tekintettel arra, hogy az egészségbiztosítási alap a kórház számára a kórbonctani vizsgálat elvégzése után átalányként meghatározott térítési díjat fizet, az indítványozó a mérlegelés alapján elrendelt boncolást az emberi test haszonszerzési céllal való felhasználásaként értékeli..
.
Támadott jogi aktus:
    az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 218. § (1) bekezdés b) pont, (4) bekezdés, 219. § (1), (2), (4) bekezdés
    a Kecskeméti Törvényszék 4.P.21.299/2016/20. számú ítélete, a Szegedi Ítélőtábla Pf.I.21.006/2017/4. számú ítélete és a Kúria Pfv.IV.21.470/2018/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk
II. cikk
III. cikk (2) bekezdés
III. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_218_2_2020_indkieg_anonim.pdfIV_218_2_2020_indkieg_anonim.pdfIV_218_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_218_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.