Hungarian
Ügyszám:
.
II/00083/2019
Első irat érkezett: 01/14/2019
.
Az ügy tárgya: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 94. § (3) bekezdése, 109. § (2) bekezdése, és a 135. § (3) bekezdése ellen előterjesztett utólagos normakontroll indítvány (munkaidőkeret, elszámolási időszak)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az országgyűlési képviselők egynegyede, 56 képviselő, - az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés e) pontja és az Abtv. 24. § (1) bekezdése alapján - annak megállapítását kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény megalkotásának eljárására figyelemmel ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével, valamint az 5. cikk (2) és (7) bekezdésével, ezért az közjogi érvénytelenségben szenved, amelyre figyelemmel a jogszabály megsemmisítését kérik. Az indítványozók a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 94. § (3) bekezdése, 109. § (2) bekezdése, és a 135. § (3) bekezdésének második és harmadik mondata megsemmisítését is kérik, mivel azok az Alaptörvény XVII. cikk (3)-(4) bekezdéseivel ellentétesek.
Az Országgyűlés 2018. december 12-i ülésnapján a levezető elnök arra való hivatkozással, hogy megakadályozták a pulpitusra való feljutását, nem az elnöki pulpitusról vezette az ülést, illetve a szavazógépek "kártya nélküli" üzemmódban működtek, továbbá ellenzéki jegyző nem került kijelölésre. Álláspontjuk szerint az ülést levezető elnök nem a vonatkozó jogszabályok alapján járt el, amely a jogsértő eljárásban elfogadott törvény közjogi érvénytelenségét eredményezi.
Az Mt. támadott rendelkezései alapján a jogalkotó a munkaidőkeretet és az elszámolási időszak időtartalmát a korábbi 12 hónapról 36 hónapra emelte anélkül, hogy az Alaptörvény XVII. cikk (3)-(4) bekezdése szerinti jogok védelmi szintjének változatlanságát egyéb garanciák megteremtésével vagy a létező garanciák erősítésével biztosította volna. Az indítványozók szerint a munkaidőkeret, illetve az elszámolási időszak időtartalma emelésének kollektív szerződéshez kötése önmagában, a felmondhatóságra figyelemmel nem minősül olyan többletgaranciának, ami a pihenéshez való jog korlátozását arányossá tenné..
.
Támadott jogi aktus:
    a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 94. § (3) bekezdés 109. § (2) bekezdés 135. § (3) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XVII. cikk (3) bekezdés
XVII. cikk (4) bekezdés
5. cikk (2) bekezdés
5. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_83_0_2019_inditvany.pdfII_83_0_2019_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
II_83_2019_Igmin_állásf_anonimizált.pdfII_83_2019_Igmin_állásf_anonimizált.pdfII_83_5_2019_állásfoglalásIM_anonimizált.pdfII_83_5_2019_állásfoglalásIM_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.