Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01136/2018
Első irat érkezett: 07/10/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.059/2017/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaügyi per)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Mfv.II.10.059/2017/13. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól
Az indítványozó előadta, hogy munkaviszonyát közös megegyezéssel megszüntették. Az indítványozó munkaügyi pert kezdeményezett szabadságmegváltás és kártérítés megfizetése iránt. Az elsőfokú bíróság a kereseti kérelemnek helyt adott, és a szabadságmegváltás iránti igényt alaposnak találta. A másodfokú bíróság a szabadságmegváltás összegét felemelte. A Kúria a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróság döntését helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntése sértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mivel elfogadta az elsőfokú bíróság azon álláspontját, amely szerint előkérdésnek tekintendő az a tény, hogy az indítványozó a szabadság kivételében akadályoztatva volt-e vagy sem, és erre tekintettel hatályban tartotta az alacsonyabb összegű szabadságmegváltási összeget tartalmazó ítéletet.
          .
.
Indítványozó:
    Pintér Gáborné
Támadott jogi aktus:
    Kúria Mfv.II.10.059/2017/13. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XVII. cikk (3) bekezdés
XVII. cikk (4) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1136_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1136_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1136_2_2018_indkieg_anonim.pdfIV_1136_2_2018_indkieg_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.05.07 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Mfv.II.10.059/2017/13 of the Curia (labour litigation)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.