Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00433/2019
Első irat érkezett: 03/12/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 4.Gf.75.094/2018/26-I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 4.Gf.75.094/2018/26-I. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy kártérítés megfizetése iránti keresetet nyújtott be a bíróságon. Az elsőfokú bíróság a kereseti kérelmének mind a jogalapját, mind az összegszerűségét minden kétséget kizáróan bizonyította, így a kereseti követelés alapján marasztalta az alperest.
A másodfokú bíróság a szakértő személyes meghallgatására tett alperesi indítvány alapján, elrendelte az igazságügyi szakértő meghallgatását, amelyet azzal indokolt, hogy az elsőfokú bíróság eljárásjogi szabályt sértett amikor mellőzte a szakértő személyes meghallgatására tett alperesi indítványt. A szakértő a meghallgatásán a szakvéleményét megváltoztatta, és nyilatkozatával felvetette a felperes érdekkörében felmerült felelősség lehetőségét.
A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és megállapította az indítványozó által képviselt fél felelősségét is.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság eljárása sértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mivel az újra megnyitott bizonyítási eljárás során megállapított új tényekre és új bizonyítékokra nem biztosított észrevétel tételi lehetőséget az indítványozónak.
          .
.
Indítványozó:
    Gépjármű Károsultak Országos Szövetsége
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 4.Gf.75.094/2018/26-I. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_433_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_433_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_433_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_433_2_2019_indkieg_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.11.04 16:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.