Ügyszám: IV/01008/2017
.
Első irat érkezett: 04/18/2017
.
Az ügy tárgya: A Kaposvári Törvényszék 2.Mpkf.22.037/2016/2. számú végzése és a Kúria 4/2003. PJE határozata elleni alkotmányjogi panasz (igazolási kérelem)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Indítvány befogadás:Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:01/16/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a és 26. § (1) bekezdése alapján - a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.M.305/2016/2. számú végzése és a Kaposvári Törvényszék 2.Mpkf.22.037/2016/2. számú végzése, valamint - az Abtv. 37. § (2) bekezdése alapján - a Kúria 4/2003. PJE határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó munkaviszony megszüntetésének jogellenessége megállapítása iránt nyújtott be keresetet, és azzal együtt igazolási kérelmet terjesztett elő. Az igazolási kérelmet a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.M.305/2016/2. számú végzésben elutasította, majd a Kaposvári Törvényszék 2.Mpkf.22.037/2016/2. számú végzésével az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági végzések azért alaptörvény-ellenesek, mert a jogértelmezés keretein túlterjeszkedő, valójában általános magatartási szabályt alkotó 4/2003. PJE határozatot automatikusan alkalmazták. Az indítványozó szerint a 4/2003. PJE határozat sérti az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdését, T) cikk (1)-(3) bekezdéseit, a 25. cikket és a XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot.
Álláspontja szerint a bírósági végzések sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát, mert a bíróság az igazolási kérelme elutasításánál nem vette figyelembe az önhiba hiányát, és az alperes által elhallgatott tény véletlenszerű kiderülése ellenére a terhére rótta a keresetindítási határidő elmulasztását..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria 4/2003. PJE határozata
    Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.M.305/2016/2. számú végzése
    Kaposvári Törvényszék 2.Mpkf.22.037/2016/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
C) cikk (1) bekezdés
T) cikk (1) bekezdés
T) cikk (2) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
25. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1008_7_2007_ind_kieg_anonim.pdfIV_1008_7_2007_ind_kieg_anonim.pdfIv_1008_5_2017_indkieg_anonim.pdfIv_1008_5_2017_indkieg_anonim.pdfIV_1008_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_1008_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.01.16 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..