Ügyszám: IV/00736/2017
.
Első irat érkezett: 03/16/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.37/515/2016/4. ítélete, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. §-a elleni alkotmányjogi panasz (fogyasztóvédelem)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.31.119/2015/23. számú ítélete és a Kúria Kfv.VI.37/515/2016/4. ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozó kérte továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségének BPO/001/03455-2/2014. számú határozatának, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság HAJ-2895-3/2014. számú határozatának és HAJ-2895-4/2014. számú végzésének a megsemmisítését.
Az indítványozó előadja, hogy egy szolgáltató számla-kiállítási gyakorlatának jogellenessége miatt bejelentést tett a Gazdasági Versenyhivatalnál, ami az ügyet áttette a Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez, amely végzésében nem állapított meg jogsértést. Az indítványozó fellebbezése nyomán eljárt Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mint másodfokú hatóság HAJ-2895-3/2014. számú határozatával az I. fokú határozatot helyben hagyta. Az indítványozó a hatósági határozat bírósági felülvizsgálatát kérte. Az ügyben eljáró Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletében elutasította az indítványozó keresetét. A Kúria a felülvizsgálati eljárás során helyben hagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság HAJ-2895-4/2014. számú végzésében - az indítványozó kérelmére - kötelezte az elsőfokú hatóságot az eljárás lefolytatására és alakszerű döntés meghozatalára. A végzés bírósági felülvizsgálata iránti kérelmét a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 37.Kpk.45.512/2015/3. számú végzésében érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítéletek és a hatósági határozatok sértik az Alaptörvény XXVI. cikk (1) bekezdésben foglat tisztességes eljárás (pártatlanság, ésszerű időn belüli ügyintézés) követelményét, a XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jogot, valamint a T) cikket és M) cikk (2) bekezdését.
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - az alábbi jogszabályi rendelkezések megsemmisítését is kéri:
- az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése
- a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv.Kgy. rendeletének 24. § (1) bekezdése - az indítványozó szerint - ellentétes a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerinti rendelkezésével, így sérül az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerint garantált jogállamiság.
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 65. § (5) bekezdése - az indítványozó álláspontja szerint - nem felel meg a normavilágosság követelményének [az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése], mivel nem érthető egyértelműen a határidő-számítás módszere.
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 2. sz. mellékelt 6. 11. pontja és 6.13. pontja - álláspontja szerint - ellentétes a Ptk. vonatkozó szabályaival és nem felel meg a normavilágosság követelményének [az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése].
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - kérte a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. §-a megsemmisítését, mert az nézete szerint ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogállamisággal, a normavilágosság követelményével, valamint a XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslati joggal..
.
Indítványozó:
  Dr. Krokos János
Támadott jogi aktus:
  az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
  a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
  a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
  a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet
  a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. §

  Kúria Kfv.VI.37/515/2016/4. ítélete
  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.31.119/2015/23. számú ítélete
  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 37.Kpk.45.512/2015/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
T) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_736_6_2017_indkieg.pdfIV_736_6_2017_indkieg.pdfIV_736_3_2017_indkieg.pdfIV_736_3_2017_indkieg.pdfIV_736_0_2017_indítvány.pdfIV_736_0_2017_indítvány.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.12.05 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..