Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02655/2022
Első irat érkezett: 11/30/2022
.
Az ügy tárgya: Alsóörs Község Önkormányzata Képviselőtestülete 138/2022. (VII. 4.) számú normatív határozata elleni alkotmányjogi panasz (településrendezési eszköz módosítása; védőerdő; benzinkút)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/18/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - Alsóörs Önkormányzata Képviselő-testülete 138/2022. (VII. 4.) határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan az Alsóörs Község Önkormányzat 7/2005. (XI.11.) önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról szóló, Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete (Rendelet) 2. §-a és 4. § (6) bekezdése) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
A Rendelet elfogadásával a képviselő-testület úgy módosította a Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási Tervet (HÉSZ), hogy a Gksz-3 jellegű övezetben üzemanyagtöltő állomás és a kapcsolódó szolgáltatások építményei elhelyezhetők. Ezt a 969. hrsz-ú ingatlan igénybevételével kell megvalósítani. A képviselő-testület ugyanaznap meghozta 138/2022. (VII. 4.) számú határozatát, amellyel módosította a 969. hrsz.-ú ingatlant érintő településszerkezeti tervet. A módosítással lehetővé vált a fenti ingatlanon elhelyezkedő Védőerdő kivágása és helyére üzemanyagtöltő-állomás építése.
Az indítványozó a Védőerdő közvetlen szomszédságában lévő nyaralóingatlan tulajdonosa; ingatlanát a Védőerdő védi a vasút és a balatonparti fesztiválozók zajától. Álláspontja szerint az elfogadott norma visszalépést jelent a környezet védelmében, az erdő kivágása gazdasági indokkal nézete szerint nem indokolható, továbbá az önkormányzat a módosításkor nem érvényesítette a környezetvédelmi szempontokat; a zöldterület védelme érdekében nem állított fel garanciális intézkedéseket. Mindezek alapján a sérelmezett rendelkezések sértik a testi és lelki egészséghez fűződő jogát, az egészséges környezethez való jogát és az állam intézményvédelmi kötelezettségét..
.
Indítványozó:
  Huszár Péter
Támadott jogi aktus:
  138/2022. (VII. 4.) Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozat(a)
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
P) cikk
XX. cikk (1) bekezdés
XXI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2655_4_2022_indkieg_anonim.pdfIV_2655_4_2022_indkieg_anonim.pdfIV_2655_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2655_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2655_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2655_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .