Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01445/2022
Első irat érkezett: 06/21/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 117.Pf.636.871/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön visszafizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/30/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapesti XX., XXI., és XXIII. Kerületi Bíróság 18.P.XX.22.336/2020/18. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 117.Pf.636.871/2021/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránti alkotmányjogi panaszt terjesztett elő.
Az indítványozó kölcsönszerződést kötött egy magánszeméllyel, és azt az indítványozó ingatlanára alapított jelzálogjoggal biztosították. Az indítványozó a kölcsönt nem tudta fizetni, ezért a hitelező a kölcsön visszafizetése iránt pert indított az indítványozó ellen.
Az elsőfokú bíróság ítéletében kötelezte az indítványozót a tartozás és annak kamatai visszafizetésére. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság döntése alaptörvény-ellenes, sérti a vagyon szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát, mert nem tekintette a kölcsönszerződést uzsorás szerződésnek, ezáltal semmisnek. Nézete szerint a tulajdonhoz való jogot és a tisztességes eljáráshoz való jogot sérti, hogy a bíróság nem tekintette semmisnek azt a szerződést, mely túlzott mértékű kamatot tartalmaz, és amely alapján az indítványozó a kölcsönszerződés szerinti tőke összegéhez viszonyítva ötszörös értékű ingatlanát veszítheti el. Álláspontja szerint a tisztességes bírósági eljáráshoz való joga azért is sérült, mert a bíróság nem vette figyelembe az indítványozó élethelyzetét befolyásoló lényeges körülményeket..
.
Támadott jogi aktus:
  Budapesti XX., XXI., és XXIII. Kerületi Bíróság 18.P.XX.22.336/2020/18. számú ítélete
  Fővárosi Törvényszék 117.Pf.636.871/2021/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (4) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1445_2_2022_ind_kieg.anonim.pdfIV_1445_2_2022_ind_kieg.anonim.pdfIV_1445_0_2022_indítvány.anonim.pdfIV_1445_0_2022_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .