Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00204/2023
Első irat érkezett: 01/26/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.521/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/16/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Törvényszék 19.P.23.507/2020/13. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.798/2021/5. számú ítélete és a Kúria Pfv.IV.20.521/2022/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó alapítvány egy politikai párt közösségi oldalán közzétett videóközlemények miatt fordult bírósághoz, annak megállapítását kérve, hogy a videóközlemények valótlan tényállításokat tartalmaznak, valótlan tényeket híresztelnek, és ezzel megsértik a jó hírnevét. A videók tárgya az indítványozó balatonparti ingatlanszerzése volt, amelyre ingyenes vagyonjuttatás keretében került sor. A közzétett videókban a megszerzett ingatlant azonban tévesen jelölték meg, mivel a törvény alapján az indítványozónak juttatott ingatlan - a videókban elhangzottakkal szemben - nem a közforgalmú hajókikötő, hanem egy korábban elzártan kezelt vitorláskikötő. Ezt az eljáró bíróságok olyan jelentéktelen tévedésnek tekintették, amely az indítványozó jóhírnevének megsértésére alkalmatlan, ezért a bíróság a keresetet jogerősen elutasította, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a videókat a szöveg összefüggéseiben kellett volna értelmezni, amely alapján a videóközlemények üzenetének lényege az, hogy az indítványozó alapítvány közforgalmú, bárki számára igénybe vehető Balaton-parti területeket szerzett meg, holott a valóságban az érintett ingatlan korábban is csak az annak használatára jogosult személyi kör számára volt fenntartva, ezért a támadott bírói döntések sértik az indítványozó Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdésében biztosított jóhírnévhez való jogát, valamint az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésben foglalt alapjog korlátaiba ütköznek..
.
Támadott jogi aktus:
    A Fővárosi Törvényszék 19.P.23.507/2020/13. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.798/2021/5. számú ítélete, a Kúria Pfv.IV.20.521/2022/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (2) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (4) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_204_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_204_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.