Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00589/2019
Első irat érkezett: 03/29/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.38.050/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kisajátítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Kfv.IV.38.050/2017/8. számú ítélete és a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.246/2016/38/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ingatlanát kisajátították, annak értékét az indítványozó vitatta. A bíróság a keresetet elutasította, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
A kisajátítást egy gyorsforgalmi út megépítése tette szükségessé, ezért a kisajátítás indokoltságát nem, csak az érte megállapított kártalanítás mértékét vitatta az indítványozó, amely álláspontja szerint sértette a tulajdonhoz való jogát. Álláspontja szerint a kártalanítás összegének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a kisajátított ingatlan helyett azonos, vagy hasonló jellemzőkkel bíró ingatlant tudjon vásárolni, ami jelen esetben nem valósult meg..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.IV.38.050/2017/8. számú ítélete
    Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.246/2016/38/II. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (2) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_589_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_589_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_589_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_589_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.02.11 8:45:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Kfv.IV.38.050/2017/8 of the Curia (expropriation)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.