Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01380/2018
Első irat érkezett: 09/11/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.082/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pertárgy értéke)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/11/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Gfv.VII.30.082/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó felperes szerződés létre nem jötte, teljes- illetőleg részleges érvénytelenségének megállapítása iránt indított peres eljárást az alperesi lízingügyekkel foglalkozó részvénytársaság ellen. Az elsőfokú bíróság a szerződés létre nem jöttének megállapítására vonatkozó kereseti kérelmet elutasította, másodlagosan a szerződés érvénytelenségét megállapította, a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 272. § (2) bekezdésére hivatkozással érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel a vitatott érték a hárommillió forintot nem haladja meg.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntése azért sértette meg az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát, és a (7) bekezdésben foglalt jogorvoslathoz való jogát, mert a bíróságok nem a felperes által kért jogkövetkezményt alkalmazták, és a Kúria a másodfokú bíróság által megállapított több mint hárommillió forint pertárgyértéket a végzése indokolásának 6. pontjában önkényesen csökkentette a marasztalni kért összegre, mely kevesebb mint hárommillió forint..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Gfv.VII.30.082/2018/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1380_4_2018_indkieg. anonim.pdfIV_1380_4_2018_indkieg. anonim.pdfIV_1380_0_2018_indítvány. anonim.pdfIV_1380_0_2018_indítvány. anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.09 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.