Hungarian
Ügyszám:
.
II/01231/2019
Első irat érkezett: 07/22/2019
.
Az ügy tárgya: A 2019. évi XI. törvény 3. §-ában foglalt Megállapodás a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank magyarországi székhelyéről 5.2.- 5.4. pontja, 6.1. és 6.4. pontja, valamint 11.1. pontja elleni utólagos normakontroll indítvány (Nemzetközi Beruházási Bank)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/24/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők - az Abtv. 24. § (1) bekezdése alapján - a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről és a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-án aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezményhez csatolt Alapszabály módosításának kihirdetéséról szóló 2019. évi XI. törvény (továbbiakban: Tv.) 3. §-ában foglalt Megállapodás a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank magyarországi székhelyéről (továbbiakban: Megállapodás) 5.2.- 5.4. pontja, 6.1. és 6.4. pontja, valamint 11.1. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és hatálybalépésükre visszamenőleges megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
A Tv. által kihirdetett kétoldalú, a magyar kormány és a Nemzetközi Beruházási Bank (továbbiakban: NBB) között létrejött nemzetközi szerződés az NBB mint nemzetközi szervezet, továbbá annak vezetői és munkatársai számára biztosít az NBB magyarországi székhelyének létesítésével összefüggésben jogokat, kiváltságokat és mentességeket. A Megállapodás 5. pontja az indítványozók álláspontja szerint a fejlesztési-beruházási banki funkción jóval túlterjeszkedő pénzintézeti jogosultságokat ismer el a magyar jogrendben az NBB számára. A Tv. lehetővé teszi, hogy az NBB magyarországi székhellyel a beruházási banki alapfunkcióin belül, de azon kívül is pénzügyi szolgáltatások igen széles körét végezze úgy, hogy e tény nem az erre jogosult hatóság, azaz a Magyar Nemzeti Bank általi engedélyen, hanem magán a Tv-en, illetve az abban kihirdetett Megállapodáson mint nemzetközi szerződésen alapul. A sérelmezett rendelkezések feljogosítják az NBB-t arra, hogy bármilyen banki vagy befektetési tevékenységet végezzen a magyar jog alapján fennálló feltételektől, korlátozásoktól és tilalmaktól függetlenül. Ez teljes és abszolút, az NBB minden külső jogviszonyára is kiterjedő joghatóság alóli mentességet jelent.
Az indítványozók álláspontja szerint a törvény támadott rendelkezései által kihirdetett immunitási szabályok az NBB-val jogviszonyba kerülő személyek esetében az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében elismert bírósághoz való fordulás és jogorvoslathoz való jogát elvonják. Az NBB immunitásának elismerése nem járhat senki számára azzal a következménnyel, hogy az NBB-vel szembeni hatékony jogorvoslattól elessen. A jogszabályi rendelkezés továbbá az Alaptörvény 46. cikk (1) bekezdésébe ütközik, mert az NBB-t megillető abszolút immunitás kizárja az esetleges működésével kapcsolatban elkövetett bűncselekmények felderítéséből, valamint az E. cikk (1) bekezdésébe ütközik, mert az abszolút immunitás az európai uniós követelmények teljes ignorálásához vezet. .
.
Indítványozó:
    Ander Balázs
Támadott jogi aktus:
    A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről és a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-án aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezményhez csatolt Alapszabály módosításának kihidetéséról szóló 2019. évi XI. törvény 3. §-ában foglalt Megállapodás a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank magyarországi székhelyéről 5.2.- 5.4. pontja, 6.1. és 6.4. pontja, valamint 11.1. pontja
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
E) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk
41. cikk (2) bekezdés
46. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_1231_0_2019_inditvany. anonim.pdfII_1231_0_2019_inditvany. anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
II_1231_6_2019_IMÁllásf.anonim.pdfII_1231_6_2019_IMÁllásf.anonim.pdfII_1231_5_2019_állásfMNBanonim.pdfII_1231_5_2019_állásfMNBanonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.