Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02800/2022
Első irat érkezett: 12/13/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.21.218/2021/4. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (tulajdonjog megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/03/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 4.P.XX.22.060/2019/33/I. számú részítélete, a Fővárosi Törvényszék 117.Pf.632.069/2021/7. számú részítélete és a Kúria Pfv.II.21.218/2021/4. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó házassági közös vagyon megosztása és tulajdonjog megállapítása iránti keresetet terjesztett elő az alperessel szemben. Az elsőfokú bíróság részítéletével a tulajdonjog megállapítására irányuló keresetet elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság részítéletét helybenhagyta. A Kúria a jogerős részítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a részítéletek sértik a tulajdonhoz való jogát, a tisztességes eljáráshoz való jogot és a jogorvoslathoz való jogot, mert nézete szerint a perbe vitt jogai érdemi vizsgálatára nem az alapul fekvő jogszabályok alkalmazásával került sor, a bíróságok egymásnak ellentmondó pervezetése okán perbeli nyilatkozatait nem tudta megfelelően megtenni, és a bíróságok a polgári jogi alapelveket sértve hoztak döntést. Álláspontja szerint a Kúria önkényesen mellőzte a PK 281. számú állásfoglalás alkalmazását, ami sérti a fair trial követelményét..
.
Indítványozó:
  Kuti Szilvia
Támadott jogi aktus:
  a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 4.P.XX.22.060/2019/33/I. számú részítélete
  a Fővárosi Törvényszék 117.Pf.632.069/2021/7. számú részítélete
  a Kúria Pfv.II.21.218/2021/4. számú részítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2800_2_2022_Indkieg.anonim.pdfIV_2800_2_2022_Indkieg.anonim.pdfIV_2800_0_2022_Inditvany.anonim.pdfIV_2800_0_2022_Inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .