Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03752/2021
Első irat érkezett: 10/01/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.20.936/2019/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (joghatóság)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/02/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szolnoki Járásbíróság 4.P.21.721/2018/2. számú végzése, a Szolnoki Törvényszék 11.Pkf.20.122/2019/4. számú végzése és a Kúria Pfv.II.20.936/2019/8. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó (perbeli alperes) és volt házastársa között kapcsolattartás szabályozása iránti per volt folyamatban a Szolnoki Járásbíróságon. A per alatt a volt házastárs a kiskorú gyermekkel külföldre költözött, majd 2018 áprilisában - a külföldi gyámhatóság felhívására - egyrészről keresetet nyújtott be a külföldi bírósághoz a kapcsolattartás rendezése érdekében, másrészről azzal az indítvánnyal fordult a Szolnoki Járásbírósághoz, hogy kérje fel a külföldi járásbíróságot az előtte folyamatban lévő kapcsolattartás szabályozása tárgyában folyamatban lévő eljárás átvállalására. A külföldi bíróság előtt az eljárás folyamatban van. A Szolnoki Járásbíróság a volt házastárs kérelmére megállapította joghatósága hiányát, és az előtte folyamatban lévő eljárást megszüntette. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést azzal a kiegészítéssel hagyta helyben, hogy határozott az ügy áttételéről a külföldi bírósághoz. A Kúria az indítványozó felülvizsgálati kérelme nyomán a jogerős végzést hatályában fenntartotta. Mindezzel párhuzamosan a volt házastárssal szemben büntetőeljárás volt folyamatban kiskorú veszélyeztetése bűntette miatt, ahol az elsőfokú bíróság pénzbüntetést szabott ki kapcsolattartás akadályozása miatt.
Az indítványozó érvelése szerint a bíróságok a külföldi bíróság kijelölésekor nem vizsgálták kellő gondossággal a 2201/2003/EK rendelet szerinti hármas feltétel fennállását, döntéseiket nem indokolták, azok számára többlet kötelezettségvállalást jelentenek és a gyermek érdekeivel ellentétesek. Álláspontja szerint ezért a joghatóság kérdésében született végzések sértik a tisztességes eljáráshoz való alapjogát, valamint a kapcsolattartás tiszteletben tartásához fűződő jogát, továbbá az Alaptörvény L) cikkében rögzített állami intézményvédelmi kötelezettséget..
.
Támadott jogi aktus:
  a Szolnoki Járásbíróság 4.P.21.721/2018/2. számú végzése, a Szolnoki Törvényszék 11.Pkf.20.122/2019/4. számú végzése és a Kúria Pfv.II.20.936/2019/8. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
L) cikk (1) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3752_8_2021_indkieg_anonim.pdfIV_3752_8_2021_indkieg_anonim.pdfIV_3752_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_3752_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.06.21 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_3752_2021.pdfSz_IV_3752_2021.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. Pfv.II.20.936/2019/8 of the Curia (jurisdiction)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .