Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01206/2019
Első irat érkezett: 07/16/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.35.241/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (támogatás visszakövetelése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/03/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.IV.35.241/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy mezőgazdasági támogatást igényelt, amelynek helyt adva a kötelezettségvállalás összegét 25.741.728.- forintban határozták meg. Az elsőfokú hatóság helyszíni ellenőrzést tartott a beuházás helyszínén, és megállapította, hogy az indítványozó a kifizetéshez szükséges feltételek mesterséges megteremtése révén a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyökhöz kívánt jutni, és határozatával a támogatási jogosultság megszüntetéséről rendelkezett és a támogatási összeg visszafizetésére kötelezte. A bíróság a keresetet elutasította, a Kúria a felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria elutasító végzése nem tartalmaz indokolást arra vonatkozóan, hogy a felülvizsgálati kérelmet miért nem fogadta be, tehát a joggyakorlat egységének vagy továbbfejlesztésének biztosítását, mint felülvizsgálati indokot tartalmilag nem vizsgálta. Az indítványozó véleménye szerint a Kúria végzése sérti a renelkezési jogát, amely az Alaptörvényben rögzített emberi méltósághoz való jogából következik, továbbá az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.IV.35.241/2019/2. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1206_0_2019_inditvány_anonim.pdfIV_1206_0_2019_inditvány_anonim.pdfIV_1206_2_2019_Indkieg_anonim.pdfIV_1206_2_2019_Indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .