Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00290/2019
Első irat érkezett: 02/12/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.22.090/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vadkár)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.III.22.090/2017/4. számú ítélete és a Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pf.21.495/2016/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó perbeli felperes előadta, hogy földterületén repcét termeszt, ahol az alperes vadászatra jogosult. A repce vegetációs idejében 2012-2013 gazdasági évben a gímszarvasok rágással, taposással kárt okoztak. Az indítványozó keresetében kérte, hogy kötelezze a bíróság az alperest vadkár megfizetése címen 7.058.105,-Ft-nak valamint ezen összeg után járó késedelmi kamat megfizetésére. Az elsőfokú bíróság 3.935.479,-Ft valamint késedelmi kamat megfizetésére kötelezte alperest, mely összeget a másodfokú bíróság leszállított. A Kúria a jogerős döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó véleménye szerint a kúriai határozat és a másodfokú döntés az Alaptörvény XV. cikkében foglalt esélyegyenlőséghez, valamint a XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát sértette, mely jogsérelem részben magában foglalja a XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított hatékony jogosvoslathoz való alapjogát. A bíróságok súlyosan sértették a döntéshez való jogosultságát, és messze nem tettek eleget az indokolási kötelezettségüknek. .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.III.22.090/2017/4. számú ítélete
  Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pf.21.495/2016/3. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_290_2_2019_indítványkieg. anonim.pdfIV_290_2_2019_indítványkieg. anonim.pdfIV_290_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_290_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.02.11 17:00:00 2. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.III.22.090/2017/4 of the Curia (damage by wild animal)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .