Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00957/2019
Első irat érkezett: 06/03/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 27.Bf.10.144/2018/30. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jogorvoslattól való elzárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Fővárosi Törvényszék 27.Bf.10.144/2018/30. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését − az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján − a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény tekintetében a jogalkotó általi mulasztással előidézett alaptörvényellenésség megállapítását kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ellen folyt másodfokú büntetőeljárás során a jogi képviselő lefoglalás iránti indítványt terjesztett elő, amelyet a bíróság nem ügydöntő határozattal elutasított fellebbezési jogot biztosítva. A határozat elleni fellebbezés a Fővárosi Ítélőtáblára került felterjesztésre. Az ítélőtábla az időközben a másodfokú bíróság által meghozott ügydöntő határozatra tekintettel, okafogyottságra hivatkozással, döntést már nem hozott.
Az indítványozó álláspontja szerint azáltal, hogy a büntetőeljárásról szóló törvény a nem ügydöntő határozat elleni fellebbezés tekintetében olyan konkrét rendelkezést nem tartalmaz, amely kimondja, hogy a bíróság nem hozhat ügydöntő határozatot mindaddig, amíg a nem ügydöntő végzés ellen bejelentett fellebbezés elbírálásra nem kerül, az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorovoslati jogától fosztja meg, hiszen a másod és harmadfokon már olyan ügydöntő bírósági döntések születnek, amelyek ellen nincs törvényes lehetőség a jogorvoslatra..
.
Támadott jogi aktus:
  a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
  A Fővárosi Törvényszék 27.Bf.10.144/2018/30. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (7) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_957_0_2019_indkieg.anoni.pdfIV_957_0_2019_indkieg.anoni.pdfIV_957_0_2019_inditvány.anonim.pdfIV_957_0_2019_inditvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .