Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00725/2019
Első irat érkezett: 04/26/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.II.1077/2018/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közúti baleset)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/24/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a és 26. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Bfv.II.1077/2018/8. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 29.Bf.9829/2017/7. számú végzése és a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 15.B.III.1077/2016/12. számú ítélete és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 868.§ (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy kerékpárjával zöld jelzésnél haladt át a kereszteződésben, majd az útkereszteződésen áthaladva elütötte az úttestre lelépő gyalogost, aki 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett. Az elsőfokú bíróság az indítványozót bűnösnek mondta ki a Btk. 235. § (1) bekezdésébe ütköző és (2) bekezdés a) pontja I. és II. fordulata szerint minősülő maradandó fogyatékosségot és súlyos egészségkáromlást eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségében, és 6 hónapi fogházban letöltendő szabadságvesztés büntetést szabott ki, amelynek végrehajtását 1 évi próbaidőre felfüggesztette, valamint a bűnügyi költség megfizetésére kötelezte. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, azzal, hogy a vádlottat előzetes mentesítésben részesítette. A Kúria az első- és másodfokú bírói döntéseket hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint az emberi méltósága sérült azáltal, hogy nem vették számításba a büntető eljárás során azt, hogy a jogerős ítéletben megállapított KRESZ 3. § (1) bekezdés c) pontját gondatlanságból követte el, míg a sértett szándékos cselekményével a forgalmat nem figyelve lépett olyan helyen az úttestre, ahol ezt nem tehette volna meg. Sérült továbbá a szabadsághoz és biztonsághoz, valamint a védelemhez, a törvényes vádhoz és a tisztességes eljáráshoz való alapjoga, mert a hatóságok és a bíróság nem megfelelően tárta fel a bizonyítékokat, és a bíróság a törvényes vád hiányában folytatta le eljárását..
.
Támadott jogi aktus:
    a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 868. § (1) bekezdése
    Kúria Bfv.II.1077/2018/8. számú végzése
    Fővárosi Törvényszék 29.Bf.9829/2017/7. számú végzése
    Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 15.B.III.1077/2016/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
IV. cikk (1) bekezdés
V. cikk
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_725_4_2019_indkieg. anonim.pdfIV_725_4_2019_indkieg. anonim.pdfIV_725_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_725_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.02.11 8:45:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Bfv.II.1077/2018/8 of the Curia (road accident)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.