Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01941/2019
Első irat érkezett: 12/06/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.276/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérírtés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Pfv.V.20.276/2018/7. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 13.Gf.40.297/2017/5-I. számú ítélete megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - perbeli felperes - keresetében kárátalány és késedelmi kamat megfizetésére kérte kötelezni a perbeli alperest. A bíróság kárátalány megfizetésére kérte kötelezni az alperest, a másodfokú bíróság azonban az ítélete megváltoztatta és a keresete elutasította. A Kúria a jogerős ítélete hatályában fenntartotta.
Álláspontja szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való joga, a jogorvoslathoz való joga és a vállalkozás szabadsága, mivel a bíróság nem indokolta meg döntését, nem vizsgálta a felülvizsgálati kérelem hivatkozásait, és elmaradt az ügyben az indítványozónak az ügy lényegi részére vonatkozó észrevételei kellő alaposságú vizsgálata. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.V.20.276/2018/7. számú ítélete
    Fővárosi Ítélőtábla 13.Gf.40.297/2017/5-I. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1941_3_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1941_3_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1941_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_1941_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.