Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00890/2021
Első irat érkezett: 04/20/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VII.20.930/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (üzletrész átruházási szerződés létre nem jöttének megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/23/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Székesfehérvári Törvényszék 2.Pf.287/2019/10. számú ítélete és a Kúria Pfv.VII.20.930/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A felperesek üzletrész átruházási szerződés létre nem jöttének megállapítása iránti keresetet terjesztettek elő az indítványozó mint I. rendű alperes és a II. rendű alperes ellen.
Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az üzletrész adásvétellel történő átruházásáról szóló megállapodás nem jött létre. A bíróság megkereste a cégbíróságot, hogy az I. és II. rendű alpereseknek az érintett társaság vonatkozásában bejegyzett tulajdonjogát törölje, az eladó tulajdonjogát jegyezze vissza. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta, a cégbíróság megkeresését mellőzte, ezt meghaladóan az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
A Kúria végzésével felülvizsgálatot megtagadta.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogerős ítélet nem felel meg a jogszabályoknak, mert a bíróság nem vizsgálta meg a hatáskörét, és tévesen értelmezte a jogszabályokat, továbbá az ítélet téves ténymegállapításokat tartalmaz. Álláspontja szerint a Kúria ítélete sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, mert nem vizsgálata, hogy az első fokon eljáró bíróság rendelkezett-e a hatáskörrel a kereset elbírálására. Nézete szerint a Kúria döntése önkényes, sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogát, mert a felülvizsgálatot téves jogértelmezés következtében tagadta meg, azt az indítványozó szerint érdemben el kellett volna bírálnia, figyelemmel a 2/2010. számú PK véleménytől való eltérésre..
.
Indítványozó:
  Kotrebai Erika
Támadott jogi aktus:
  Dunaújvárosi Járásbíróság 7.P.20.361/2018/52. számú ítélete
  Székesfehérvári Törvényszék 2.Pf.287/2019/10. számú ítélete
  Kúria Pfv.VII.20.930/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_890_2_2021_indkieg.anonim.pdfIV_890_2_2021_indkieg.anonim.pdfIV_890_0_2021_indítvány.anonim.pdfIV_890_0_2021_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .