Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01969/2019
Első irat érkezett: 12/11/2019
.
Az ügy tárgya: Az Egri Törvényszék 1.Pkf.50.347/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási ügy; zálogjogosult bekapcsolódásának engedélyezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - az Egri Járásbíróság 1001-Vh.1160/2017/50. számú végzésével kijavított 44. számú végzése és az Egri Törvényszék 1.Pkf.50.347/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó, mint adós ellen végrehajtási eljárás volt folyamatban. A végrehajtási eljárás során az ügyben 'egyéb érdekelt' - a továbbiakban: kérelmező - kérte jogutódlás megállapítását és bekapcsolódósát az eljárásba, mint zálogjogosult. Az elsőfokú bíróság megállapította a kérelmező jogutódlását és engedélyezte a zálogjogosultkénti bekapcsolódását, azonban a másodfokú bíróság az elsőfokú döntést megváltoztatta és a jogutódlás megállapítása iránti kérelmet elutasította (Egri Törvényszék 1.Pkf.20.297/2018/2. számú végzése). Ezzel ellentétben egy későbbi eljárásban az elsőfokú bíróság engedélyezte a kérelmező bekapcsolódását a végrehajtási eljárásba, a másodfokú bíróság az indítványozó fellebbezését elutasította és az elsőfokú végzést helybenhagyta (Egri Törvényszék 1.Pkf.50.033/2019/2. számú végzése). Ezt követően nyújtotta be az indítványozó a végrehajtás megszüntetése iránti keresetét, amelyet az elsőfokú bíróság elutasított, a másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta. Alkotmányjogi panaszában e döntéseket támadja.
Az indítványozó álláspontja szerint azáltal, hogy a kérelmező jogutódlásra és bekapcsolódásra vonatkozó kérelmét a bíróság 1.Pkf.20.297/2018/2. számon jogerősen elutasította, döntött a kérelmező eljárási jog- és cselekvőképessége hiányáról is. Ezt követően született a 1.Pkf.50.033/2019/2. számon hozott jogerős döntés, amely a kérelmező perbeli jog- és cselekvőképessége hányában rendelkezett a bekapcsolódás engedélyezéséről, holott a bíróságnak a perbeli legitimáció kérdését az egész eljárás során vizsgálnia kell. A bekapcsolódást engedélyező döntést jogszerűnek elfogadó, az indítványozónak a végrehajtás megszüntetésére vonatkozó keresetét elutasító és az alkotmányjogi panaszban is sérelmezett döntés ezért sérti a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    az Egri Járásbíróság 1001-Vh.1160/2017/50. számú végzésével kijavított 44. számú végzése és az Egri Törvényszék 1.Pkf.50.347/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1969_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1969_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1969_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1969_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.