Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00582/2022
Első irat érkezett: 03/01/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.35.349/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó, telekadó)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/02/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az ügy alapjául szolgáló perben alperesi beavatkozó - az Abtv. 27. §-a alapján nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az alapul fekvő ügyben a Csepeli Szabadkikötőt működtető gazdasági társaságot adókivetési eljárás alá vonta az elsőfokú adóhatóság. Az eljárás alá vont személy önellenőrzéssel korrigálta korábbi adóbevallását. Erre tekintettel az adókivetési eljárást megszüntették, és utólagos ellenőrzést folytattak le, amelyben jelentős adóhiányt állapítottak meg, mert a gazdasági társaság elmulasztotta a telekadót leróni. A döntés ellen fellebbezéssel élt a gazdasági társaság; a másodfokú adóhatóság az első fok döntését helybenhagyta. A bírósági a felülvizsgálat iránti keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elutasított. A felperes ezt követően felülvizsgálati indítványt terjesztett elő. A felülvizsgálati eljárásba kapcsolódott be az indítványozó alperesi beavatkozóként a jogerős ítélet hatályban tartása érdekében. A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította. A döntés alapján a felperesnek nem állt kötelezettsége telekadó megfizetésére, mert a beépíthetőség hiányában nem minősül teleknek a vitatott ingatlan.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntés sérti az indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogát, tulajdonhoz való jogát és Alaptörvényben biztosított hatáskörét..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Kfv.V.35.349/2021/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
32. cikk (1) bekezdés e) pont
32. cikk (1) bekezdés h) pont
32. cikk (6) bekezdés
38. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_582_5_2022_indkieg_anonim.pdfIV_582_5_2022_indkieg_anonim.pdfIV_582_2_2022_ind_kieg_anonim.pdfIV_582_2_2022_ind_kieg_anonim.pdfIV_582_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_582_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .