Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01265/2018
Első irat érkezett: 08/14/2018
.
Az ügy tárgya: A Miskolci Törvényszék 3.Bf.231/2018/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvád)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/18/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Miskolci Törvényszék 3.Bf.231/2018/4. számú végzése és a Miskolci Járásbíróság 38.B.271/2018/2. számú végzése megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó egy folyamatban volt büntetőeljárásban pótmagánvádat nyújtott be egy tanúval szemben hamis tanúzás miatt.
Az elsőfokon eljárt Miskolci Járásbíróság a támadott végzésével elutasította a vádindítványt, azzal az indokolással, hogy azt nem az arra jogosult nyújtotta be, hiszen magánszemélyként az indítványozó nem lehet a hamis tanúzás sértettje.
A másodfokon eljárt Miskolci Törvényszék az elsőfokú bíróság döntését helybenhagyta, megállapítva, hogy az elsőfokú bíróság helyesen járt el azáltal, hogy a vádindítvány tartalmi vizsgálata nélkül, a legitimáció hiánya miatt elutasító végzést hozott.
Az indítványozó álláspontja szerint azáltal, hogy az ügyben eljárt bíróságok különbséget tettek az eljárásjogi értelemben vett sértett és az anyagi jogi értelmeben vett sértett között, megsértették az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésében foglalt törvény előtti egyenlőség alapkövetelményét, így sérült az indítványozó Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes bírósági eljáráshoz fűződő alapjoga..
.
Támadott jogi aktus:
    Miskolci Törvényszék 3.Bf.231/2018/4. számú végzése
    Miskolci Járásbíróság 38.B.271/2018/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1265_2_2018_indkieg.anonim.pdfIV_1265_2_2018_indkieg.anonim.pdfIV_1265_0_2018_indítvány.anonim,pdf.pdfIV_1265_0_2018_indítvány.anonim,pdf.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.09 15:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.