Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01294/2019
Első irat érkezett: 08/05/2019
.
Az ügy tárgya: A Miskolci Törvényszék 1.Mf.20.451/2019/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony jogellenes megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/21/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Törvényszék 1.Mf.20.451/2019/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy jegyvizsgálói munkakörét a munkáltatója megszüntette. Álláspontja szerint a munkáltatói intézkedés jogellenes volt, és az általa követelt jutattások iránti igény megalapozott. Véleménye szerint a bírósági döntések az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz, és (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való alapjogát sértik. .
.
Támadott jogi aktus:
  Miskolci Törvényszék 1.Mf.20.451/2019/3. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1294_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1294_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1294_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1294_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .