Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00584/2020
Első irat érkezett: 03/13/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.37.911/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (levéltári anyag anonimizálása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó Fővárosi Levéltár – az Abtv. 27. § szerinti – alkotmányjogi panaszában a Kúria Kfv.IV.37.911/2017/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló közigazgatási per felperese. A közigazgatási bíróság eljárásának előzményeként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) adatvédelmi hatósági eljárásban megállapította, hogy az indítványozó, azzal, hogy kutatói kérelemre anonimizáltan hozzáférhetővé tette a kérelemben meghatározott büntetőítéleteket, jogellenesen biztosított harmadik személy számára hozzáférést az érintett bűnügyi személyes adataihoz, és ezért 3 000 000 Ft adatvédelmi bírságot szabott ki vele szemben. Az indítványozó a határozatot keresettel támadta meg a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, amely a NAIH határozatát hatályon kívül helyezte. A Kúria a támadott ítéletben az elsőfokú ítéletet a közigazgatási határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte, és a hatóságot új eljárásra utasította. Ítéletében megállapította, hogy még élő személyek bűnügyi személyes adatát tartalmazó büntetőítélet anonimizált másolatban sem engedélyezhető akkor, ha felmerül az ésszerű lehetősége annak, hogy a levéltári anyag tartalma összekapcsolható a kérőlapon feltüntetett személlyel. Az új eljárásra vonatkozóan a Kúria a NAIH által elkövetett eljárási hibákkal és a bírság összegének megállapításával összefüggésben adott instrukciókat, ami az indítványozó álláspontja szerint ahhoz vezet, hogy az érintett levéltári anyag anonimizált másolatban történő kutathatósága tekintetében a bírósági döntés végleges.
Az indítványozó a fentiekkel összefüggésben azt állítja, hogy sérül az Alaptörvény X. cikk (1) és (2) bekezdés szerinti kutatás szabadságához való jog, amelynek a biztosítása az indítványozó törvényben meghatározott feladata..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Kfv.IV.37.911/2017/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
X. cikk (1) bekezdés
X. cikk (2) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_584_3_2020_indkieg_anonim.pdfIV_584_3_2020_indkieg_anonim.pdfIV_584_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_584_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.11.17 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_584_2020.pdfSz_IV_584_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.