Ügyszám: IV/01751/2017
.
Első irat érkezett: 09/12/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bpkf.I.557/2017/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítási kérelem elutasítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Bpkf.I.557/2017/6. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 5.Bpi.11.269/2016/6. számú végzése és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.

Az indítványozót az eljáró bíróság felbujtóként, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több emberen, tizennégy éven aluli személy sérelmére elkövetett emberölés büntettében, és közveszélyokozás bűntettében szintén felbujtóként jogerősen elítélte, amely bűncselekményt az indítványozó álláspontja szerint bizonyítottan nem követte el. Az indítványozó perújítási indítványait a fent említett végzések elutasították arra alapozva, hogy nem tartalmaz olyan körülményt, amely a perújítás elrendelésére lehetőséget adna.

Az indítványozó véleménye szerint a perújítási indítványát elutasító végzés sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való jogát, mert a Kúria a perújítási indítványát elutasította, a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mert a Kúria nem tette lehetővé általa kezdeményezett szakértői eljárást. Sérült továbbá törvény előtti egyenlőséghez való joga, mert álláspontja szerint a Kúria korábbi döntésével ellentétes határozatot hozott. .

.

Indítványozó:
    Kovács Zsolt
Támadott jogi aktus:
    a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 418. § (3) bekezdés 410. § (3) bekezdés 417. § (3) bekezdés 413. § (3) bekezdés
    Kúria Bpkf.I.557/2017/6. számú végzése, Fővárosi Ítélőtábla 5.Bpi.11.269/2016/6. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1751_7_2017_ind_kieg_anonim.pdfIV_1751_7_2017_ind_kieg_anonim.pdfIV_1751_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_1751_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.07.10 16:00:00 2. öttagú tanács
.
..