Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00281/2019
Első irat érkezett: 02/11/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 40.K.32.768/2018/24. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (menekültügyben közigazgatási jogvita)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 40.K.32.768/2018/24. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó szíriai állampolgár, aki 2014-ben menekültként került elismerésre. A bevándorlási hivatal az indítványozó menekült státuszát visszavonta. A határozat ellen az indítványozó bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett. A bíróság a keresetet elutasította.
Az indítványozó szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való joga, mivel a bíróság személyesen nem hallgatta meg. Álláspontja szerint a bíróságnak nem volt törvényes lehetősége az indítványozó személyes meghallgatásának mellőzése által elmulasztani a tisztességes eljáráshoz való jog biztosítását, e körben nem volt törvényes lehetősége az egyértelmű, és mérlegelést nem tűrő törvényi előírások figyelmen kívül hagyására..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 40.K.32.768/2018/24. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_281_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_281_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_281_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_281_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.