Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03363/2015
Első irat érkezett: 12/11/2015
.
Az ügy tárgya: A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 119 -130. §-a, valamint a Kúria mellet eljáró másodfokú szolgálati bíróság SZfF.12/2015/10. számú határozata és a Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság SZf20/45/2014. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (Szolgálati Bíróság ügyrendje, fegyelmi eljárás lefolytatása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/29/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján - a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 119 - 130. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó továbbá a Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság SZf20/45/2014. számú határozata (elsőfokú határozat) és a Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság SzF.12/2015/10. számú határozata (másodfokú határozat) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a Bjt. támadott - fegyelmi eljárást érintő - rendelkezései sértik a tisztességes eljáráshoz való jogát, a védelemhez (jogi képviselethez) való jogát és a jogorvoslathoz való jogát, mivel a támadott rendelkezések a fegyelmi bíróság eljárását előre megismerhető, az eljárási garanciákat magában foglaló, kellő részletességgel kidolgozott, jogszabályban kihirdetett eljárási rendet nem határoznak meg.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott bírói döntések sértik a tisztességes tárgyaláshoz, a védelemhez (jogi képviselethez) és a jogorvoslathoz való jogát, tekintettel arra, hogy a fegyelmi ügyben - erre vonatkozó indítványa ellenére - a vádképviselők és védők vizsgálóbiztosi kihallgatása során nem lehetett jelen, vallomásaikra észrevételt csak utólag tehetett, illetve hozzájuk kérdéseket nem intézhetett. Álláspontja szerint a szolgálati bíróság a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló jogellenesen készült feljegyzéseket okirati bizonyítékként értékelte, illetve a vezetői szóbeli utasítás jogszerűségének kérdését érdemben nem vizsgálta, továbbá az elsőfokú bíróság nem adott tájékoztatást a csatlakozó fellebezés kizártsága kérdésében, megsértve ezzel a Szolgálati Bíróság ügyrendjének (Ügyrend) előírásait.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogszabálynak nem minősülő Ügyrendnek a csatlakozó fellebbezés benyújtását kizáró rendelkezése, az erről szóló tájékoztatás elmaradása és a másodfokú bíróság ezen alapuló jogértelmezése sérti a fellebbezéshez való jogát. Az indítványozó álláspontja szerint a másodfokú bíróság alakszerű határozat hiányában utasította el a tárgyalás elhalasztására vonatkozó kérelmét, megsértve ezzel a védelemhez való jogát.
Az indítványozó továbbá annak megállapítását kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy az Ügyrend megalkotására vonatkozó törvényi felhatalmazás hiányában került sor. Álláspontja szerint az Ügyrendben foglalt eljárási szabályok alkalmazásával a vele szemben lefolytatott fegyelmi eljárás nem elégíti ki az Alaptörvény 26. cikk (1) bekezdés szerinti azon követelményt, hogy a bíró felmentésére sarkalatos törvényben rögzített módon kerüljön sor, mivel a hivatkozott alaptörvényi rendelkezés szerint a fegyelmi eljárás egészét sarkalatos törvényben kell rögzíteni..
.
Támadott jogi aktus:
  a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 119 -130. §-a
  a Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság SzF.12/2015/10. számú határozata
  a Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság SZf20/45/2014. számú határozata
  a Szolgálati Bíróság ügyrendje
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3363_2_2015_ind_kieg.pdfIV_3363_2_2015_ind_kieg.pdfIV_3363_0_2015_inditvany.pdfIV_3363_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.07.09 8:30:00 1. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .