Ügyszám: IV/02139/2017
.
Első irat érkezett: 11/24/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.956/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ráépítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.I.20.956/2016/6. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 43.Pf.637.566/2015/5. számú ítélete és a Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.XI.21.115/2013/31. számú ítélete, illetve - az Abtv. 43. § (4) bekezdése alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 25.P.88.009/1991/38. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította, hogy az indítványozók, mint vevők és a perbeli felperesek, mint eladók között ingatlan adásvéteteli szerződés jött létre, a vételárat megállapította, és annak megfizetésére kötelezte az indítványozókat. A másodfokú bíróság a döntést helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozók álláspontja szerint a sérelmezett döntések sértik az Alaptörvény XXIV. cikk szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát, mivel a Kúria indokolása csupán megismétli a vizsgált bírói döntéseket, de az azokban feszülő ellentmondásokat nem oldja fel. Véleménye szerinti sérült továbbá az Alaptörvény XIII. cikk szerinti tulajdonhoz való joga, mivel az elhúzódó bírósági eljárások során bekövetkezett ingatlanár növekedés miatt kényszerült az eredeti vételár többszörösének megfizetésére..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.I.20.956/2016/6. számú ítélete, Fővárosi Törvényszék 43.Pf.637.566/2015/5. számú ítélete, Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.XI.21.115/2013/31. számú ítélete, Pesti Központi Kerületi Bíróság 25.P.88.009/1991/38. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk
XXIV. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2139_2_2017_ind_kieg_anonim.pdfIV_2139_2_2017_ind_kieg_anonim.pdfIV_2139_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_2139_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
.
..